Trang chủ Camera analog
Chọn mức giá: Tính năng

Camera analog

Trọn bộ 8 Camera Analog 2MP-1080P
-10%

Trọn bộ 8 Camera Analog 2MP-1080P

9,800,000  8,890,000 

Trọn bộ 8 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 8 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 8 kênh hỗ trợ 8 kênh video độ phần giải 1920×1080 , chuẩn...
Trọn bộ 7 Camera Analog 2MP-1080P
-10%

Trọn bộ 7 Camera Analog 2MP-1080P

8,900,000  8,090,000 

Trọn bộ 7 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 7 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) –1 đầu ghi hình 8 kênh hỗ trợ 8 kênh video độ phần giải 1920×1080 , chuẩn...
Trọn bộ 6 Camera Analog 2MP-1080P
-12%

Trọn bộ 6 Camera Analog 2MP-1080P

8,200,000  7,290,000 

Trọn bộ 6 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 6 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) 1 đầu ghi hình 8 kênh hỗ trợ 8 kênh video độ phần giải 1920×1080 , chuẩn...
Trọn bộ 5 Camera Analog 2MP-1080P
-17%

Trọn bộ 5 Camera Analog 2MP-1080P

7,800,000  6,500,000 

Trọn bộ 5 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 5 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 8 kênh hỗ trợ 8 kênh video độ phần giải 1920×1080 , chuẩn...
Trọn bộ 4 Camera Analog 2MP-1080P
-10%

Trọn bộ 4 Camera Analog 2MP-1080P

5,420,000  4,890,000 

Trọn bộ 4 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 4 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 4 kênh hỗ trợ 4 kênh video độ phần giải 1920×1080...
Trọn bộ 3 Camera Analog 2MP-1080P
-19%

Trọn bộ 3 Camera Analog 2MP-1080P

4,990,000  4,090,000 

Trọn bộ 3 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 3 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 4 kênh 7104HGHI hỗ trợ 4 kênh video độ phần giải 1920×1080...
Trọn bộ 2 Camera Analog 2MP-1080P Full HD
-18%

Trọn bộ 2 Camera Analog 2MP-1080P Full HD

3,990,000  3,290,000 

Trọn bộ 2 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 2 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 4 kênh hỗ trợ 4 kênh video độ phần giải 1920×1080...
Trọn bộ 1 Camera Analog 2MP-1080P FullHD
-31%

Trọn bộ 1 Camera Analog 2MP-1080P FullHD

3,590,000  2,490,000 

Trọn bộ 1 camera Analog – 2 Megapixel bao gồm: – 1 camera TVI- 2 Megapixel HD 1920×1080 (1080P) – 1 đầu ghi hình 4 kênh hỗ trợ 4 kênh video độ phần giải 1920×1080...