Hotline

0968.232.823
0968.232.823
Trang chủ Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Việc mua hàng và hình thức thanh toán tại Vietanhcamera được thực hiện như sau:

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thông tin tài khoản

0968.232.823